Palvelimien automaattinen ja turvallinen varmuuskopiointi.
Tiedot aina turvassa

Palvelimilla on yleensä yrityksen arvokkaimmat tiedot. Näiden tietojen katoaminen aiheuttaa katkoksen liiketoimintaan ja voi pahimmillaan lopettaa koko liiketoiminnan. Sen takia on erityisen tärkeää turvata yrityksen arvokkaimmat tiedot ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus myös yllättävien tapahtumien sattuessa.

Palvelimien varmuuskopioita säilytetään yleensä samassa tilassa kuin palvelimet, joskus jopa aivan palvelimen vieressä. Varmistuksista ei ole kuitenkaan tällöin mitään hyötyä koska esim. tulipalo, vesivahinko tai varkaus voi kadottaa kaikki tiedot lopullisesti. Sen takia on tärkeää että varmuuskopioita säilytetään aina myös toimiston ulkopuolella turvallisessa paikassa. Varmuuskopiot pitää olla salatussa muodossa, jotta ulkopuoliset eivät saa niitä luettua.

Online Backup / etävarmistuksen etuna on se että varmistusaineisto siirtyy automaattisesti toimiston ulkopuolelle turvalliseen paikkaan ja turvallisessa muodossa.

Tiedot aina turvassa

Palvelimilla on yleensä yrityksen arvokkaimmat tiedot. Näiden tietojen katoaminen aiheuttaa katkoksen liiketoimintaan ja voi pahimmillaan lopettaa koko liiketoiminnan. Sen takia on erityisen tärkeää turvata yrityksen arvokkaimmat tiedot ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus myös yllättävien tapahtumien sattuessa.

Palvelimien varmuuskopioita säilytetään yleensä samassa tilassa kuin palvelimet, joskus jopa aivan palvelimen vieressä. Varmistuksista ei ole kuitenkaan tällöin mitään hyötyä koska esim. tulipalo, vesivahinko tai varkaus voi kadottaa kaikki tiedot lopullisesti. Sen takia on tärkeää että varmuuskopioita säilytetään aina myös toimiston ulkopuolella turvallisessa paikassa. Varmuuskopiot pitää olla salatussa muodossa, jotta ulkopuoliset eivät saa niitä luettua.

Online Backup / etävarmistuksen etuna on se että varmistusaineisto siirtyy automaattisesti toimiston ulkopuolelle turvalliseen paikkaan ja turvallisessa muodossa.

Tietokantojen varmuuskopiointi

Ohjelman avulla voi varmistaa kaikkia tietokantoja ja tiedostomuotoja. Varmuuskopiointi ei vaadi erillisiä, tietokantakohtaisia plugineja. Tämä tekee varmistuksesta erittäin luotettavan ja vakaan.

Ohjelma tukee myös aktiivisten tietokantojen varmuuskopiointia. Toiminnossa hyödynnetään Shadow Copy -toimintoa, jossa otetaan snapshot tietokannasta varmuuskopioinnin alussa. Toinen vaihtoehto on ottaa varmuuskopiot tietokannan dumppitiedostoista.

Tietokantojen käsittelyssä käytetään Delta Grid -teknologiaa, jolla tietokantojen varmuuskopiointi on nopeaa ja päivittäisessä varmuuskopioinnissa lähetetään vain tietokannan muuttuneet ja uudet tiedot.

Optimoitu verkkoliikenne

Verkkoliikenteen optimoinnissa käytetään älykästä tietojen pakkaamista ja Delta Grid -teknologiaa, joka vähentää verkkoliikenteen määrää merkittävästi. Delta Grid -teknologia analysoi muuttuneet tiedostot tarkkaan ja lähettää tiedostosta vain muuttuneet osat.

Ohjelma ylläpitää automaattisesti versiohistoriaa eri varmistuskertojen tilanteesta. Palautustilanteessa voidaan valita minkä ajankohdan versio halutaan palauttaa. Ohjelman automaattiset ylläpitotoiminnot mahdollistavat myös sen että suurta tiedostoa ei tarvitse lähettää kuin yhden kerran ja tämän jälkeen lähetetään vain muuttuneita osia.

Käytetty teknologia mahdollistaa myös suurien tietomäärien varmuuskopioinnin hitailla internetyhteyksillä.

Optimoitu verkkoliikenne

Verkkoliikenteen optimoinnissa käytetään älykästä tietojen pakkaamista ja Delta Grid -teknologiaa, joka vähentää verkkoliikenteen määrää merkittävästi. Delta Grid -teknologia analysoi muuttuneet tiedostot tarkkaan ja lähettää tiedostosta vain muuttuneet osat.

Ohjelma ylläpitää automaattisesti versiohistoriaa eri varmistuskertojen tilanteesta. Palautustilanteessa voidaan valita minkä ajankohdan versio halutaan palauttaa. Ohjelman automaattiset ylläpitotoiminnot mahdollistavat myös sen että suurta tiedostoa ei tarvitse lähettää kuin yhden kerran ja tämän jälkeen lähetetään vain muuttuneita osia.

Käytetty teknologia mahdollistaa myös suurien tietomäärien varmuuskopioinnin hitailla internetyhteyksillä.

Ominaisuudet

100 % automaattinen varmuuskopiointi

Varmuuskopiointi toimii täysin automaattisesti eikä vaadi käyttäjiltä mitään toimenpiteitä. Ei vaadi käyttäjiltä esim. nauhojen vaihtamista tai nauhojen viemistä toimiston ulkopuolelle turvaan.

Automaattinen asennus

Ohjelma voidaan asentaa täysin automaattisesti msi-paketilla. Lisäksi hallintapaneelin sähköpostikutsujen kautta ohjelma voidaan manuaalisesti asentaa.

Tietoturva

Kaikki varmuuskopiotavat tiedostot salataan ensin käyttäjän omalla tietokoneella ja tämän jälkeen tiedostot siirretään suojatulla SSL-yhteydellä varmistuspalvelimille. Varmuuskopioituja tiedostoja ei voi lukea ilman salausavainta.

Avointen tiedostojen varmistus

Myös avoimista ja lukituista tiedostoista saadaan otettua varmuuskopio. Ohjelma käyttää Shadow Copy -toimintoa lukittujen tiedostojen varmistamisessa.

Status-kilvet ja älykkäät hälytykset

Ohjelman tilan näkee nopeasti status-kilvestä, jotka mahdollistavat nopean reagoinnin mahdollisiin poikkeustilanteisiin. Ohjelma antaa myös tarkat tiedot siitä mikä hälytyksen on aiheuttanut.

Keskitetty hallinta ja valvonta

Hallintapaneelin kautta voidaan hallita ja valvoa kaikkia clientteja keskitetysti.

Tiedostojen versiointi

Ohjelma ylläpitää versiohistoriaa. Palautuksessa voidaan valita minkä ajankohdan versio tiedostosta palautetaan. Server-versiossa oletuksena on 10 version historia (max. ei rajoitusta).

Varmistusaineiston eheyden tarkistus

Jokaisen varmuuskopiointikerran yhteydessä varmistusaineisto analysoidaan tarkkaan. Ohjelma tekee tarkistuslaskennan jokaisesta tiedoston osasta. Toimenpiteellä varmistetaan se, että aineisto on aina 100% palautettavissa.

Alhainen rasitus tietokoneelle

Ohjelma on suunniteltu ja optimoitu käyttämään tietokoneen resursseja mahdollisimman vähän. Käyttäjä voi käyttää tietokonetta normaalisti varmuuskopioinnin aikana.

Tuetut käyttöjärjestelmät

Batkey Online Backup Server – Windows Server 2003-2019 pohjaiset käyttöjärjestelmät (32/64 bit).

Kokeile ohjelmaa ilmaiseksi 1 kk:n ajan